Tôi cầm tuổi trẻ trên tay mình, cảm thấy như một triệu phú đang được đà phất lên. Giàu có nhưng trơ trọi, không biết tin tưởng ai, không biết trông chờ ai…Khi mà những thứ tôi muốn mua, không bao giờ có người bán cả…

(via mrcupid122)

Time can be slowed if you live deliberately. If you stop and watch sunsets. If you spend time sitting on porches listening to the woods. If you give in to the reality of the seasons.

Thomas Christopher Greene, I’ll Never Be Long Gone: A Novel (via a-thousand-words)